Genetik Miras – Radikal

Türkiye’nin genetik çeşitliliği üzerine bir yazı.  İlginize.

Sevgili dostum Ferhat Kaya ve çalışma arkadaşı Kambiz Kamrari Radikal İki’nin 16 Aralık 2007 tarihli sayısında yayınlanan, “Genler ve Etnik Kimlikler” yazılarıyla son derece gerekli ve önemli bir tartışmayı gündeme taşıdı… Devamı için.

Share this

Scroll to Top